Monday, 22 July 2024

Kereskedelmi Hitelkeret

Kereskedelmi Hitelkeret szerződés

Minta

Amely létrejött egyrészről a Gordius INOX Kereskedelmi Kft. mint Eladó (H-2510 Dorog, Rákóczi út 19, Bankszámlaszám:  Duna Takarékszövetkezet 58600513-11221935 , adószám: 12814855-2-11) valamint az alábbi vállalkozás, mint Megrendelő között:

 

Megrendelő neve:

 

Megrendelő címe:

 

Megrendelő adószáma:

 

Megrendelő cégjegyzékszáma:

 

Megrendelő számlaszáma:

 

Megrendelő számlavezető bankjának neve:

 

Megrendelő számlavezető bankjának címe:

 

Megrendelő fő tevékenységi köre:

 

Megrendelő törzstőkéje:

 

Megrendelő átlagos statisztikai létszáma az elmúlt három hónapban:

 

Megrendelő képviselője:

 

Megrendelő pénzügyi vezetője:

 

Megrendelő beszerzési vezetője:

 

 

A felek megállapodnak abban, hogy az Eladó xxx xxx.- +27 % ÁFA HUF, azaz xxx xxx forint összegben kereskedelmi hitelkeretet biztosít a Megrendelő számára, a Megrendelő által vásárolt termékek, szolgáltatások ellenértékének a számla kiállításától számított 15 napos fizetési határidőre történő halasztott kiegyenlítése céljából.

 

Felek jelen Megállapodás aláírásával az alábbiakat fogadják el:

 

 • Felek a fenti adatokban történő változásokról 15 napon belül tájékoztatják egymást.
 • A fenti hitelkeret összegének felhasználását követően kizárólag készpénzzel vagy utánvéttel vásárolhat.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fizetési határidő a pénz megérkezését jelenti az Eladó bankszámlájára.
 • Amennyiben a fizetési határidő lejárta után a szerződő felek közös megegyezéssel nem tudnak új határidőben megállapodni, úgy a lejárt fizetési határidejű tételek kiegyenlítéséig a Megrendelő csak készpénzzel vagy utánvéttel vásárolhat, ettől kizárólag az Eladó Ügyvezetője engedélyével lehet eltérni.
 • A Megrendelőnek a megállapodás létrejötte után bekövetkezett fizetésképtelensége esetén, a Megrendelő köteles értesíteni az Eladót és a továbbiakban átutalással nem vásárol.
 • A megrendelt és átvett áru az Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg annak ellenértéke az Eladó bankszámlájára meg nem érkezik.
 • Nem határidőre történő számlakiegyenlítés esetén az Eladónak jogában áll a hatályos jogszabálynak megfelelő késedelmi kamatot felszámolni.
 • Nem határidőre történő számlakiegyenlítéssel kapcsolatos behajtási költségek a Megrendelőt terhelik.
 • Eladó az általa értékesített termékre az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel vállalja a jótállást.
 • Felek a Megállapodást határozatlan időre kötik, amelyet bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel 15 napos felmondási idővel felmondhat.
 • Felek a Megállapodásból eredő esetleges jogvitájuk elbírálására az Esztergom Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 A Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy vállalkozása semmilyen okból (felszámolás, ÁFA, TB, tartozás, stb.) sem fizetésképtelen.

 

Kelt: Dorog, 

 

 

 

………………………………………….

……………………………………………..

Megrendelő